มานุษยวิทยาความเยอะ

อ่านบทสัมภาษณ์หัวหน้าโครงการวิจัยทางมานุษยวิทยา ลองดูว่า เมื่อมานุษยวิทยาอเมริกันหันมาทำความเข้าใจสังคมอเมริกัน จากความเยอะแยะของข้าวของ แล้วพวกเขาเข้าใจตนเองอย่างไรขึ้นมาบ้าง

การซื้อและให้สิ่งของอย่างท่วมท้นในสังคมอเมริกันบอกถึงการบริโภควัตถุอย่างล้นเหลือแค่นั้นหรือ หรือการบริโภควัตถุบอกถึงความต้องการแสดงความรักความเอาใจใส่กันแน่

สังคมอเมริกันชั้นกลางสะสมอะไรไว้บ้าง ความขัดแย้งระหว่างการเป็นครอบครัวเดี่ยวขนาดเล็กกับการซื้อข้าวของมาตุนกันมากล้นแล้วจบลงที่ “การาจเซล” ช่วยพวกเขาให้พ้นจากภาวะล้นเหลือได้หรือไม่

เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากบานประตูตู้เย็น บ้านคุณติด “แม็คเน็ต” บนตู้เย็นกี่อัน ติดไว้ทำอะไรบ้าง ใครมีส่วนร่วมในแม็กเน็ตเหล่านั้นบ้าง ฯลฯ

สิ่งของพื้นๆ ในชีวิตประจำวันบอกความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไร ก่อนที่เราจะก่นด่าบริโภคนิยมและวัตถุนิยม ช่วยเข้าใจการบริโภคและความหมายทางสังคมของวัตถุให้ดีก่อนดีไหม

บันทึกเมื่อ 7 กรกฎาคม 2555

an-anthropologist-on-hyper-abundance-and-the-american-home.html?_r=1&smid=fb-share

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: