ภาษาข้ามแดน

“ต่างเขตแดน หากร่วมภาษา-วัฒนธรรม”

ปฏิกิริยาของนักข่าว CCTV ของจีนต่อการประท้วงญี่ปุ่นของเพื่อนร่วมชาติ อาจทำให้คนจีนที่ประท้วงญี่ปุ่นอยู่ยิ่งคลั่งที่ได้รู้ว่า

“ประมาณ 70% ของศัพท์ทางสังคมศาสตร์ที่ใช้กันในภาษาจีน ยืมมาจากภาษาญี่ปุ่น เช่น สังคม เศรษฐศาสตร์ ปรัชญา ศิลปะ การแพทย์ กฎหมาย สิทธิ์ และแน่นอน คำว่า การประท้วง”

“About 70% of social science terms used in Chinese today came from Japanese — ‘society’, ‘economics’, ‘philosophy’, ‘environment’, ‘arts’, ‘medicine’, ‘law’, ‘rights’, and yes, even ‘protest’.”

ความเกลียดชังระหว่างชาติอันเนื่องมาจากปัญหาเขตแดน ทำให้คนมองข้ามการติดต่อ-เชื่อมโยง-เกี่ยวพัน-ผสมผสาน-หยิบยืม-แลกเปลี่ยน ทางภาษาและวัฒนธรรมจากกันและกัน เขตแดนสร้างตัวตนขึ้นมาแบบหนึ่ง จนกระทั่งคนในเขตแดนลืมตัวตนแบบอื่นๆ ไปเสียสิ้น

ดูรายละเอียดและข้อมูลจากงานวิจัยเพิ่มเติมใน http://networkedblogs.com/BehsV?a=share

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: