เวียดนามในแผนที่ ค.ศ. 1656

เมื่อมาสังเกตดูดีๆ อีกที เห็นอะไรๆ น่าสนใจหลายอย่างในส่วนของดินแดนที่เราเรียกกันว่า “เวียดนาม” ปัจจุบันจากแผนที่ของคุณธวัชชัย ตั้งศิริวานิช 5 ประเด็นด้วยกัน

(1) แผนที่แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วน Cochinchine หรือโคชินไชนา กับ Tunquim หรือตงแกง (Tongkin หรือ Đông Kinh ในภาษาเวียดนาม หรือตังเกี๋ย ในภาษาไทย)

ที่แบ่งอย่างน้ีแสดงให้เห็นถึงอำนาจของเวียดนามสองฝ่ายในขณะนั้น ซึ่งแบ่งเป็นอำนาจของเจ้าตระกูล Trịnh ที่ครองอยู่ทางเหนือของเวียดนามบริเวณลุ่มนำ้แดง กับอำนาจของเจ้าตระกูล Nguyễn ซึ่งครองอยู่ทางใต้ลงมา การแบ่งแยกนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ต่อเนื่องมาจนถึงศตวรรษที่ 18 แต่โดยทางการแล้ว ยังนับว่าอยู่ในสมัยราชวงค์เล (Lê) แผนที่นี้จึงแสดงการแบ่งแยกอำนาจนี้ในระยะเดียวกับที่เกิดการแยกอำนาจอย่างชัดเจน

(2) ที่น่าสนใจอีกจุดคือ ชื่อทะเล Ocean Oriental ที่รัฐบาลเวียดนามปัจจุบันต้องชอบใจ เนื่องจากความขัดแย้งเรื่องเกาะในทะเลที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่า South China Sea หรือทะเลจีนใต้ ขณะที่รัฐบาลเวียดนามยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะต้องเรียกทะเลนี้ว่าทะเลตะวันออก (Biển Đông) เพื่อไม่ให้จีนเหมาเอาได้ว่า เกาะแก่งใดๆ ที่อยู่ในทะเลนี้เป็นของจีน

(3) ส่วนปลายสุดของดินแดนเวียดนามน่าสนใจอีกสองส่วน คือดินแดนที่ถูกระบุในแผนที่ว่า Chiampaa หรือจามปา แม้ว่าจะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของโคชินไชนาหรือเวียดนามใต้แล้ว แต่การที่ชื่อเมืองหนึ่งถูกเรียกตามชื่ออาณาจักรโบราณ แสดงถิ่นนี้ยังคงเป็นถิ่นของชาวจามปาอยู่ บริเวณนี้ใกล้เคียงกับเมืองญาจาง (Nha Trang) ในปัจจุบัน

(4) ใต้ลงไปอีก คือตอนปลายของแม่น้ำโขง จะเห็นว่าแผนที่ระบุว่าเป็นเขตอำนาจของ Cambodia แสดงว่าขณะนั้น อำนาจของเวียดนามใต้ยังครอบคลุมมาไม่ถึงบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนปลาย อย่างน้อยก็ไม่จนกว่าจะล่วงมาถึงปลายศตวรรษที่ 17 ที่ขุนนางตระกูลเหงวียนจะให้ชาวจีนอพยพเข้าไปอยู่ในดินแดนแถบนี้ โดยเฉพาอย่างยิ่งที่ไซ่ง่อน ทุกวันนี้เราจึงยังพบชาว “กรอม” หรือชาวขแมร์ที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในเวียดนามใต้รอบๆ ไซ่ง่อน

(5) อีก 4 คำ ที่ปรากฏในแผนที่เวียดนามที่น่าสนใจคือ Kecio, Kemois, Faifo และ Pulocacem

  • Faifo นั้นรู้กันทั่วไปว่าหมายถึงเมืองฮอยอัน (Hội An)
  • Kecio ผมเดาว่ามาจากคำว่า Kẻ Chợ ในภาษาเวียดนาม ซึ่งเป็นชื่อเก่าของเมืองฮานอย ที่แปลว่า “ชาวตลาด” หรือ “พ่อค้าแม่ขาย”
  • Kemois ตรงพื้นที่สูง บริเวณชายแดนโคชินไชนากับ “Rau” ดินแดนนี้น่าจะหมายถึงดินแดนของ “พวกม้อย” หรือ “คนป่า”
  • ส่วนคำว่า Pulocacem เดาว่าน่าจะเป็นชื่อเมืองจามปาอีกเมืองหนึ่ง แต่ผมยังไม่แน่ใจ

แผนที่เก่านี้ให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์การเมืองโบราณได้ดีจริงๆ ครับ

บันทึกเมื่อ 30 สิงหาคม 2555

ภาพจากเฟซบุกของคุณธวัชชัย ตั้งศิริวานิช

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151079182018853&set=a.10150178850078853.311596.786143852&type=1&theater

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: