พหุวัฒนธรรมอาเซียน (ในสายตาผู้บริหารระดับสูง)

ข้อสังเกตบางข้อจากการไปแลกเปลี่ยนความเห็นกับ “ผู้บริหารระดับสูง” คือ แต่ละท่านดูมีความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนมว้ากมาก ก็เป็นในแบบของท่านเหล่านั้นนั่นแหละ

แถมบางท่านยังมีความสามารถในการพูดถึงแนวคิดเท่ๆ ที่มองไม่ออกว่าท่านเชื่อถ้อยคำหรูหราที่ท่านจำมาหรือไม่ เช่น

รองอธิบดีกรม… “ในไทยเราอยู่กันได้โดยสันติ”

ผู้แทนกระทรวง… “อาเซียนไม่มีปัญหาเรื่องความหลากหลาย เราส่งเสริมคุณค่าและเห็นโอกาส ความหลากหลายเป็นสีสัน”

รองผู้อำนวยการทุน… “ไทยต้องเลี้ยงคนต่างด้าวด้วยงบประมาณไทย ให้การศึกษา สาธารณสุข เราแย่แน่” “ทางออกคือ ให้ไปพัฒนา ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านแทน”

ผู้แทนสภา… “ตอนนี้ต้องพูดเรื่องความมั่นคงมนุษย์แทนความมั่นคงแห่งชาติ ต้องเข้าใจโลกมาลายูมาขึ้น ต้องสันติวิธี ต้อง นันไวโอเล้นซซซ”

มีนักวิชาการหลายคนในวงเสวนาเสนอความเห็นแย้งกับความคิดเหล่านี้ ขอไม่กล่าวถึง ส่วนข้อคิดที่ผมแลกเปลี่ยนส่วนหนึ่งคือ

พหุวัฒนธรรมต้องยอมรับคุณค่าสากลด้วย แต่ปัญหาคือไทยหลงตัวเอง ไม่ยอมรับคุณค่าสากล อย่างการชูรูปตอนได้รับเหรียญโอลิมปิคนี่ โลกรับไม่ได้ เป็นเรื่องการเมือง แต่เราบอก “นี่วัฒนธรรมไทย” แบบนี้เป็นตัวอย่างของการไม่เข้าใจคุณค่าสากล

พหุวัฒนธรรมไม่ใช่แค่สีสัน แต่เป็นเรื่องสิทธิด้วย อาเซียนไม่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ไม่สนใจสิทธิชนกลุ่มน้อย ไม่สนใจสิทธิผู้หญิง มุ่งค้าขายอย่างเดียว อย่างนี้จะเป็นอาเซียนที่เอาใจใส่พหุวัฒนธรรมได้อย่างไร

พหุวัฒนธรรมไม่ใช่จะเอาความหลากหลายมาขาย เอาเสน่ห่ชวนหลงใหลมาเป็นสินค้า โดยไม่เข้าใจคุณค่าเหล่านั้น และไม่เห็นปัญหาการที่เจ้าของวัฒนธรรมที่น่าหลงใหลเหล่านั้นถูกละเมิด อย่่างการเอาธรรมเนียมแปลกตาของคนปะหล่อง มาเป็นชุดใส่ประกวด แต่ไม่เข้าใจวิถีชีวิตเขา ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคือใคร ถูกรัฐไทยกีดกันละเมิดสิทธิอย่างไร

พหุวัฒนธรรมไม่ใช่มีแต่เฉพาะที่เป็นนโยบายในแคนาดา ยุโรป ประเทศเพื่อนบ้านก็มีนโยบายพหุวัฒนธรรม ควรเรียนรู้วิธีบริหารพหุวัฒนธรรมจากเพื่อนบ้านด้วย เรียนทั้งข้อดีข้อเสียของเขา

คราวหน้าเขาคงไม่เชิญผมแล้วล่ะ ซึ่งก็ดีเหมือนกัน จะได้ไม่ต้องฝ่ารถติดหรือตื่นให้เช้าขึ้นอีก เพื่อไปฟังทัศนะท้าทายความอดกลั้นเหล่านี้

บันทึกเมื่อ 13 กันยายน 2555

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: