ประวัติภาษาอังกฤษใน 10 นาที

สรุปเนื้อหาย่อๆ ประกอบวิดีโอประวัติภาษาอังกฤษใน 10 นาที

เริ่มจากคำศัพท์พื้นๆ ในชีวิตประจำวันอย่าง women, bread ที่มาจากภาษา Anglo-Saxon แล้วราวคศ. 500 ปลายๆ ชาวคริสต์เอาคำแปลกๆ อย่าง martyr, bishop, font มาให้ (ที่จริง วิดีโอนี้ควรกล่าวถึงภาษาสก็อต คำว่า knee, knowledge ภาษานอร์วีเจียน อย่าง cake ฯลฯ ที่แทรกอยู่ในภาษาอังกฤษพื้นเมืองด้วย)

คศ.ที่ 12-15 คำภาษาฝรั่งเศสหรูๆ อย่าง justice, evidence ก็เข้ามา โดยเฉพาะพวกนอร์มัน จากฝรั่งเศสนำคำศัพท์ใหม่ๆ มามากมาย คำว่า cow, swine, sheep ที่พวกชาวนาอังกฤษพูด เมื่ออยู่บนโต๊ะอาหารก็กลายเป็น beef, pork, mutton ที่เป็นคำพวกฝรั่งเศส

หลังฝรั่งเศสกับอังกฤษรบกันยาวนานจนเหนื่อยล้า วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (คศ. 1564-1616) มีส่วนในการสร้างคำและวลีใหม่ๆให้ภาษาอังกฤษถึง 2,000 คำและวลี คำอย่าง puppy ก็มาจากเขา ต้นคศ.ที่ 17 มีสำนวนแปลไบเบิลใหม่ ทำให้อ่านง่ายขึ้น คนเข้าถึงมากขึ้น มีคำศัพท์และสำนวนใหม่ๆ อีกมากมาย

แล้วก็มาถึงยุคของคำศัพท์ที่คิดโดยนักวิทยาศาสตร์ ลำพังอังกฤษมีนักฟิสิกส์มากมาย นี่เป็นยุคของวิทยาศาสตร์ คำว่า acid, electricity, gravity เกิดในสมัยนี้ เมื่อนักวิทยาศาสตร์พบว่ามนุษย์มีอวัยวะต่างๆ ก็คิดคำอีกมากมาย อย่าง vagina, penis, clitoris

ในยุคอาณานิคม พวกอังกฤษได้คำมาอีกมากมายจาก “โลกใหม่” ของพวกเขา เช่น barbecue, canoe และ cannibal จากทวีปอเมริกา bangalow จากอินเดีย zombi, voodoo จากแอฟริกา nugget จากออสเตรเลีย

ต่อมาใน คศ.ที่ 18 เป็นยุคของการสร้างพจนานุกรม ที่สำคัญคือการสะกดคำที่แต่ละคนสะกดไม่เหมือนกันให้เหมือนกัน

คำศัพท์ใหม่ๆ อีกชุดหนึ่งมาจากอเมริกันอิงลิช ทั้งที่หยิบยืมคำภาษาพื้นเมืองในอเมริกา มาใช้เรียกชื่อสัตว์หรือสิ่งต่างๆ ที่พวกอังกฤษที่อพยพไปไปเจอเข้า เช่น ตัว raccoon ฟัก squash กวาง moose และที่มาจากชาวยุโรปที่อพยพไปอยู่อเมริกา เช่น พวกดัชมาช่วยให้คำศัพท์อย่าง cookies, coleslaw แล้วก็เกิดคำที่มากับการเติบโตของโลกทุนนิยม อย่าง bottom line, freeway, subway, parking lot กระทั่งเกิดการแยกอเมริกันอิงลิชออกจากบริทิชอิงลิชด้วยชุดคำศัพท์ในชีวิตประจำวันมากมาย

ยุคของอินเทอร์เน็ตสร้างคำศัพท์ สร้างความหมายใหม่ให้คำเก่า และวิธีการเขียนคำย่ออีกจำนวนมาก ตั้งแต่ download, toolbar ถึง FAQ, LOL

ท้ายสุด ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาของชาวโลก จนคนอังกฤษไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าภาษาอังกฤษเป็นของชาวอังกฤษเท่านั้น

บันทึกเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2556

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: